This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.

> Об'єкт елемента графіка

Наступні об’єкти безпосередньо пов’язані з API graphitem.

Елемент графіка

Елементи графіка можна змінювати лише через API graph.

Об’єкт елемента графіка має такі властивості.

Властивість Тип Опис
gitemid рядок (тільки для читання) ID елемента графіка.
color
(обов’язково)
рядок Колір малювання елемента графіка як шістнадцятковий код кольору.
itemid
(обов'язково)
рядок ID елемента.
calc_fnc ціле число Значення елемента, яке буде показано.

Можливі значення:
1 - мінімальне значення;
2 - (за замовчуванням) середнє значення;
4 - максимальне значення;
7 - усі значення;
9 - останнє значення, використовується лише для секторних і розкомпонованих графіків.
drawtype integer Стиль малювання елемента графіка.

Можливі значення:
0 - лінія (за замовчуванням);
1 - зафарбована область;
2 - жирна лінія;< br>3 - точка;
4 - пунктирна лінія;
5 - лінія градієнта.
graphid рядок ID графа, до якого належить елемент графа.
sortorder integer Позиція елемента на графіку.

За замовчуванням: починається з 0 і збільшується на одиницю з кожним записом.
type integer Тип елемента графіка.

Можливі значення:
0 - (за замовчуванням) простий;
2 - сума графіка, використовується лише для секторних і розкомпонованих графіків.
yaxisside ціле число Сторона графіка, де буде намальовано шкалу Y елемента графіка.

Можливі значення:
0 - (за замовчуванням) ліва сторона;
1 - права сторона.