This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.

> Об'єкт інформаційної панелі

Наступні об’єкти безпосередньо пов’язані з API dashboard.

Панель приладів

Об’єкт інформаційної панелі має такі властивості.

Властивість Тип Опис
dashboardid рядок (лише для читання) ID інформаційної панелі.
назва
(обов’язково)
рядок Назва інформаційної панелі.
ідентифікатор користувача рядок Ідентифікатор користувача інформаційної панелі власника.
приватне ціле Тип спільного доступу до інформаційної панелі.

Можливі значення:
0 - загальнодоступна інформаційна панель;
1 - (за замовчуванням) приватна інформаційна панель.
display_period integer Період відображення сторінки за умовчанням (у секундах).

Можливі значення: 10, 30, 60, 120, 600, 1800, 3600.

За замовчуванням: 30.
auto_start integer Автоматичний запуск слайд-шоу.

Можливі значення:
0 - не запускати слайд-шоу автоматично;
1 - (за замовчуванням) автоматично запускати слайд-шоу.

Зауважте, що для деяких методів (оновлення, видалення) комбінація обов’язкових/необов’язкових параметрів відрізняється.

Сторінка інформаційної панелі

Об’єкт сторінки приладної дошки має такі властивості.

Властивість Тип Опис
dashboard_pageid рядок (лише читання) Ідентифікатор сторінки приладної дошки.
ім'я рядок Назва сторінки інформаційної панелі.

За замовчуванням: порожній рядок.
display_period integer Період відображення сторінки інформаційної панелі (у секундах).

Можливі значення: 0, 10, 30, 60, 120, 600, 1800, 3600.

За замовчуванням: 0 (використовуватиме період відображення сторінки за замовчуванням).
widgets array Масив об’єктів віджет інформаційної панелі.

Віджет інформаційної панелі

Об’єкт віджета інформаційної панелі має такі властивості.

Властивість Тип Опис
widgetid рядок (лише для читання) Ідентифікатор віджета інформаційної панелі.
тип
(обов’язково)
рядок Тип віджета інформаційної панелі.

Можливі значення:
actionlog – журнал дій;
clock – годинник;
( deprecated) dataover – огляд даних;
discovery – статус виявлення;
favgraphs – вибрані графіки;
favmaps – вибрані карти;
graph – графік (класичний);
graphprototype – прототип графіка;
hostavail – доступність хосту;
item – значення елемента;
map – карта;
navtree – дерево навігації карти;
plaintext – простий текст;
problemhosts – проблемні хости;<br >problems - Проблеми;
problemsbysv - Проблеми за серйозністю;
slareport - Звіт про SLA;
svggraph - Графік;
systeminfo - Інформація про систему;
tophosts - Найпопулярніші хости;
trigover - Огляд тригерів;
url - URL;
веб - веб-моніторинг.
ім'я рядок Назва власного віджета.
x ціле Горизонтальне положення від лівої сторони інформаційної панелі.

Дійсні значення в діапазоні від 0 до 23.
y ціле Вертикальне положення від верхньої частини інформаційної панелі.

Дійсні значення в діапазоні від 0 до 62.
width integer Ширина віджета.

Дійсні значення в діапазоні від 1 до 24.
height integer Висота віджета.

Дійсні значення в діапазоні від 2 до 32.
view_mode integer Режим перегляду віджета.

Можливі значення:
0 - (за замовчуванням) перегляд віджета за замовчуванням;
1 - із прихованим заголовком;
fields array Масив об’єктів поле віджета інформаційної панелі.

Поле віджета інформаційної панелі

Об’єкт поля віджета інформаційної панелі має такі властивості.

Властивість Тип Опис
тип
(обов’язково)
ціле Тип поля віджета.

Можливі значення:
0 – ціле;
1 – рядок;
2 – хост група;
3 - хост;
4 - елемент;
5 - прототип елемента;
6 - графік;
7 - прототип графіка;
8 - карта;
9 - Сервіс;
10 - SLA.
назва
(обов’язково)
рядок Ім’я поля віджета.

Можливі значення: див. Поля віджета панелі інструментів.
значення
(обов’язково)
змішане Значення поля віджета залежно від типу.

Можливі значення: див. Поля віджета панелі інструментів .

Група користувачів інформаційної панелі

Список дозволів інформаційної панелі на основі груп користувачів. Має такі властивості.

Властивість Тип Опис
usrgrpid
(обов’язково)
рядок Ідентифікатор групи користувачів.
дозвіл
(обов’язково)
ціле Тип рівня дозволу.

Можливі значення:
2 - лише читання;
3 - читання-запис;

Користувач інформаційної панелі

Список дозволів інформаційної панелі на основі користувачів. Має такі властивості.

Властивість Тип Опис
userid
(обов’язково)
рядок Ідентифікатор користувача.
permission
(обов’язково)
ціле Тип рівня дозволу.

Можливі значення:
2 - лише читання;
3 - читання-запис;