This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.

Правило відкриття

Цей клас призначений для роботи з правилами виявлення мережі.

Цей API призначений для роботи з правилами виявлення мережі. Правила виявлення низького рівня див. у API правил LLD.

Посилання на об'єкти:

Доступні методи:

  • drule.create - створити нові правила відкриття
  • drule.delete - видалити правила виявлення
  • drule.get - отримання правил виявлення
  • drule.update - оновлення правил виявлення