This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.

5 Режим обслуговування інтерфейсу

Огляд

Веб-інтерфейс Zabbix можна тимчасово відключити, щоб заборонити доступ до нього. Це може бути корисним для захисту бази даних Zabbix від будь-яких змін, ініційованих користувачами, таким чином захищаючи цілісність бази даних.

Базу даних Zabbix можна зупинити та виконати завдання з обслуговування, поки інтерфейс Zabbix перебуває в режимі обслуговування.

Користувачі з визначених IP-адрес зможуть нормально працювати з інтерфейсом у режимі обслуговування.

Конфігурація

Щоб увімкнути режим обслуговування, файл maintenance.inc.php (розташований у /conf каталогу HTML-документів Zabbix на веб-сервері) має бути змінено, щоб розкоментувати такі рядки:

 // Режим обслуговування.
    define('ZBX_DENY_GUI_ACCESS', 1);
    
    // Масив IP-адрес, яким дозволено підключатися до інтерфейсу (необов’язково).
    $ZBX_GUI_ACCESS_IP_RANGE = масив ('127.0.0.1');
    
    // Повідомлення, що відображається на екрані попередження (необов’язково).
    $ZBX_GUI_ACCESS_MESSAGE = 'Ми оновлюємо базу даних MySQL до 15:00. Залишайтеся з нами...';

Mostly the maintenance.inc.php file is located in /conf of Zabbix HTML document directory on the web server. However, the location of the directory may differ depending on the operating system and a web server it uses.

For example, the location for:

 • SUSE and RedHat is /etc/zabbix/web/maintenance.inc.php.
 • Debian-based systems is /usr/share/zabbix/conf/.

See also Copying PHP files.

Parameter Details
ZBX_DENY_GUI_ACCESS Enable maintenance mode:
1 – maintenance mode is enabled, disabled otherwise
ZBX_GUI_ACCESS_IP_RANGE Array of IP addresses, which are allowed to connect to frontend (optional).
For example:
array('192.168.1.1', '192.168.1.2')
ZBX_GUI_ACCESS_MESSAGE A message you can enter to inform users about the maintenance (optional).

Note that the location of the /conf directory will vary based on the operating system and web server.

Display

The following screen will be displayed when trying to access the Zabbix frontend while in maintenance mode. The screen is refreshed every 30 seconds in order to return to a normal state without user intervention when the maintenance is over.

IP addresses defined in ZBX_GUI_ACCESS_IP_RANGE will be able to access the frontend as always.