This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.

> Об'єкт вузла високої доступності

Наступний об’єкт пов’язаний з керуванням кластером високої доступності серверів Zabbix.

Вузол високої доступності

Вузли створюються сервером Zabbix і не можуть бути змінені через API.

Об’єкт вузла високої доступності має такі властивості.

Властивість Тип Опис
ha_nodeid рядок ID вузла.
ім'я рядок Ім'я, призначене вузлу, використовуючи запис конфігурації HANodeName у zabbix_server.conf. Порожньо для сервера, що працює в автономному режимі.
адреса рядок ІР-адреса або ім'я DNS, звідки підключається вузол.
порт ціле Порт, на якому працює вузол.
lastaccess ціле Час серцебиття, т.і. час останнього оновлення з вузла. Мітка часу UTC.
статус ціле Стан вузла.

Можливі значення:
0 - режим очікування;
1 - зупинено вручну;
2 - недоступний;
3 - активний.