This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.

> Об'єкт групи хостів

Наступні об’єкти безпосередньо пов’язані з API hostgroup.

Приймаюча група

Об'єкт групи хостів має такі властивості.

Властивість Тип Опис
groupid рядок (лише для читання) Ідентифікатор хост-групи.
name
(обов'язково)
рядок Ім'я хост-групи.
flags integer (лише читання) Походження групи хостів.

Можливі значення:
0 - звичайна група хостів;
4 - відкрита група хостів.
internal integer (лише для читання) Чи використовується група внутрішньо системою. Внутрішню групу неможливо видалити.

Можливі значення:
0 - (за замовчуванням) не внутрішня;
1 - внутрішня.
uuid рядок Універсальний унікальний ідентифікатор, який використовується для зв’язування імпортованих груп хостів із уже існуючими. Автоматично генерується, якщо не вказано.

Для операцій оновлення це поле є лише для читання.

Зауважте, що для деяких методів (оновлення, видалення) комбінація обов’язкових/необов’язкових параметрів відрізняється.