This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.
Table of Contents

Історія

Цей клас призначений для роботи з даними історії.

Посилання на об'єкти:

Доступні методи:

  • history.get - отримання даних історії.