This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.

dashboard.delete

Опис

object dashboard.delete(array dashboardids)

Цей спосіб дозволяє видаляти інформаційні панелі.

Цей спосіб доступний користувачам будь-якого типу. Дозволи на виклик методу можна скасувати в налаштуваннях ролі користувача. Див. Ролі користувача для отримання додаткової інформації.

Параметри

(array) Ідентифікатори інформаційних панелей для видалення.

Повернуті значення

(object) Повертає об’єкт, що містить ідентифікатори видалених інформаційних панелей у властивості dashboardids.

Приклади

Видалення кількох інформаційних панелей

Видаліть дві інформаційні панелі.

Запит:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "dashboard.delete",
      "params": [
        "2",
        "3"
      ],
      "auth": "3a57200802b24cda67c4e4010b50c065",
      "id": 1
    }

Відповідь:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "dashboardids": [
          "2",
          "3"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Джерело

CDashboard::delete() в ui/include/classes/api/services/CDashboard.php.