This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.

6. Готове рішення Zabbix

Огляд

Як альтернативу налаштуванню вручну або повторному використанню існуючого сервера для Zabbix, користувачі можуть завантажити готове рішення Zabbix або образ компакт-диска для встановлення готового рішення Zabbix.

Версії готового рішення Zabbix та інсталяційного компакт-диска базуються на AlmaLinux 8 (x86_64).

Інсталяційний компакт-диск готового рішення Zabbix можна використовувати для миттєвого розгортання сервера Zabbix (MySQL).

Ви можете використовувати це готове рішення для оцінки Zabbix. Готове рішення не призначене для серйозного виробничого використання.

Системні вимоги:
 • ОЗП: 1,5 ГБ
 • Дисковий простір: принаймні 8 ГБ має бути виділено для віртуальної машини
 • ЦП: мінімум 2 ядра

Меню завантаження CD/DVD інсталяційного Zabbix:

Готове рішення Zabbix містить сервер Zabbix (налаштований і працює на MySQL) і frontend.

Віртуальне готове рішення Zabbix доступне у таких форматах:

 • VMware (.vmx)
 • Open virtualization format (.ovf)
 • Microsoft Hyper-V 2012 (.vhdx)
 • Microsoft Hyper-V 2008 (.vhd)
 • KVM, Parallels, QEMU, USB-накопичувач, VirtualBox, Xen (.raw)
 • KVM, QEMU (.qcow2)

Щоб розпочати роботу, завантажте пристрій і вкажіть у браузері IP-адресу, яку готове рішення отримало через DHCP.

DHCP має бути ввімкнено на хості.

Щоб отримати IP-адресу з віртуальної машини, виконайте:

ip addr show

Щоб отримати доступ до інтерфейсу Zabbix, перейдіть за адресою http://<host_ip> (для доступу з браузера хоста в мережевих налаштуваннях віртуальної машини має бути включений мостовий режим).

Якщо готове рішення не запускається в Hyper-V, ви можете натиснути Ctrl+Alt+F2, щоб перемкнути сеанси tty.

1 Зміни в налаштуваннях AlmaLinux 8

Готове рішення базується на AlmaLinux 8. До базової конфігурації AlmaLinux застосовано деякі зміни.

1.1 Репозиторії

Офіційний [репозиторій] Zabbix (/manual/installation/install_from_packages/rhel) додано до /etc/yum.repos.d:

[zabbix]
    name=Zabbix Official Repository - $basearch
    baseurl=http://repo.zabbix.com/zabbix/6.4/rhel/8/$basearch/
    enabled=1
    gpgcheck=1
    gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-ZABBIX-A14FE591
1.2 Налаштування брандмауера

Готове рішення використовує брандмауер iptables із попередньо визначеними правилами:

 • Відкритий порт SSH (22 TCP);
 • Відкрито порти Zabbix agent (10050 TCP) і Zabbix trapper (10051 TCP);
 • Відкриті порти HTTP (80 TCP) і HTTPS (443 TCP);
 • Відкритий порт SNMP trap (162 UDP);
 • Відкриті вихідні з'єднання на порт NTP (53 UDP);
 • Пакети ICMP обмежені 5 пакетами в секунду;
 • Усі інші вхідні з'єднання скидаються.
1.3 Використання статичної IP-адреси

За замовчуванням готове рішення використовує DHCP для отримання IP-адреси. Щоб указати статичну IP-адресу:

 • Увійдіть як користувач root;
 • Відкрийте файл /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0;
 • Замініть BOOTPROTO=dhcp на BOOTPROTO=none
 • Додайте такі рядки:
  • IPADDR=<IP-адреса готового рішення>
  • PREFIX=<префікс CIDR>
  • GATEWAY=<IP-адреса шлюзу>
  • DNS1=<IP-адреса сервера DNS>
 • Виконайте команду systemctl restart network.

За потреби зверніться до офіційної документації Red Hat.

1.4 Changing time zone

By default the appliance uses UTC for the system clock. To change the time zone, copy the appropriate file from /usr/share/zoneinfo to /etc/localtime, for example:

cp /usr/share/zoneinfo/Europe/Riga /etc/localtime

2 Zabbix configuration

Zabbix appliance setup has the following passwords and configuration changes:

2.1 Credentials (login:password)

System:

 • root:zabbix

Zabbix frontend:

 • Admin:zabbix

Database:

 • root:<random>
 • zabbix:<random>

Database passwords are randomly generated during the installation process.
Root password is stored inside the /root/.my.cnf file. It is not required to input a password under the "root" account.

To change the database user password, changes have to be made in the following locations:

 • MySQL;
 • /etc/zabbix/zabbix_server.conf;
 • /etc/zabbix/web/zabbix.conf.php.

Separate users zabbix_srv and zabbix_web are defined for the server and the frontend respectively.

2.2 File locations
 • Configuration files are located in /etc/zabbix.
 • Zabbix server, proxy and agent logfiles are located in /var/log/zabbix.
 • Zabbix frontend is located in /usr/share/zabbix.
 • Home directory for the user zabbix is /var/lib/zabbix.
2.3 Changes to Zabbix configuration
 • Frontend timezone is set to Europe/Riga (this can be modified in /etc/php-fpm.d/zabbix.conf);

3 Frontend access

By default, access to the frontend is allowed from anywhere.

The frontend can be accessed at http://<host>.

This can be customized in /etc/nginx/conf.d/zabbix.conf. Nginx has to be restarted after modifying this file. To do so, log in using SSH as root user and execute:

systemctl restart nginx

4 Firewall

By default, only the ports listed in the configuration changes above are open. To open additional ports, modify "/etc/sysconfig/iptables" file and reload firewall rules:

systemctl reload iptables

5 Upgrading

The Zabbix appliance packages may be upgraded. To do so, run:

dnf update zabbix*

6 System Services

Systemd services are available:

systemctl list-units zabbix*

7 Format-specific notes

7.1 VMware

The images in vmdk format are usable directly in VMware Player, Server and Workstation products. For use in ESX, ESXi and vSphere they must be converted using VMware converter.

7.2 HDD/flash image (raw)
dd if=./zabbix_appliance_5.2.0.raw of=/dev/sdc bs=4k conv=fdatasync

Replace /dev/sdc with your Flash/HDD disk device.