Інтерфейси плагінів

У цьому розділі описано доступні інтерфейси плагінів.

plugin.Exporter

Exporter — це найпростіший інтерфейс, який виконує опитування та повертає значення (або кілька значень), нічого або помилку. Він приймає підготовлений ключ елемента даних, параметри та контекст. Доступ до всіх інших інтерфейсів плагінів є ексклюзивним, і жоден метод не може бути викликаний, якщо плагін уже виконує завдання. Крім того, існує обмеження в 100 одночасних викликів Export() для одного плагіна, яке можна зменшити відповідно до вимог для кожного плагіна.

plugin.Configurator

Інтерфейс Configurator надає параметри конфігурації плагіна з конфігураційних файлів Zabbix agent 2.

plugin.Runner

Інтерфейс Runner надає засоби для виконання ініціалізації, коли плагін запущено (активовано), і деініціалізації, коли плагін зупинено (дезактивовано). Наприклад, плагін може запускати/зупиняти деяку фонову goroutine шляхом реалізації інтерфейсу Runner.