This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.

> Об'єкт правила виявлення

Наступні об’єкти безпосередньо пов’язані з API drule.

Правило відкриття

Об’єкт правила виявлення визначає правило виявлення мережі. Має такі властивості.

Властивість Тип Опис
druleid рядок (лише для читання) ID правила виявлення.
iprange
(обов’язково)
рядок Один або кілька діапазонів IP для перевірки, розділених комами.

Зверніться до конфігурації виявлення мережі розділ для отримання додаткової інформації про підтримувані формати діапазонів IP.
name
(обов’язково)
рядок Назва правила виявлення.
затримка рядок Інтервал виконання правила відкриття. Приймає секунди, одиниці вимірювання часу з суфіксом і макрос користувача.

За замовчуванням: 1 год.
nextcheck timestamp (лише для читання) Час, коли правило виявлення буде виконано наступним чином.
proxy_hostid рядок Ідентифікатор проксі, який використовується для виявлення.
статус ціле число Чи ввімкнено правило виявлення.

Можливі значення:
0 - (за замовчуванням) увімкнено;
1 - вимкнено.

Зауважте, що для деяких методів (оновлення, видалення) комбінація обов’язкових/необов’язкових параметрів відрізняється.