This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.

Вузол високої доступності

Цей клас призначений для роботи з серверними вузлами, які є частиною кластера високої доступності або окремого екземпляра сервера.

Посилання на об'єкти:

Доступні методи: