zabbix_sender

Розділ: Команди користувача (1)
Оновлено: 01.06.2021
Зміст Повернутися до основного вмісту


 

ІМ'Я

zabbix_sender - утиліта Zabbix для відправки метрик  

СИНТАКСИС

zabbix_sender [-v] -z server [-p port] [-I IP-address] [-t timeout] -s host -k key -o value
zabbix_sender [-v] -z server [-p port] [-I IP-address] [-t timeout] [-s host] [-T] [-N] [-r] -i input-file
zabbix_sender [-v] -c config-file [-z server] [-p port] [-I IP-address] [-t timeout] [-s host] -k key -o value
zabbix_sender [-v] -c config-file [-z server] [-p port] [-I IP-address] [-t timeout] [-s host] [-T] [-N] [-r] -i input-file
zabbix_sender [-v] -z server [-p port] [-I IP-address] [-t timeout] -s host --tls-connect cert --tls-ca-file CA-file [--tls-crl-file CRL-file] [--tls-server-cert-issuer cert-issuer] [--tls-server-cert-subject cert-subject] --tls-cert-file cert-file --tls-key-file key-file [--tls-cipher13 cipher-string] [--tls-cipher cipher-string] -k key -o value
zabbix_sender [-v] -z server [-p port] [-I IP-address] [-t timeout] [-s host] --tls-connect cert --tls-ca-file CA-file [--tls-crl-file CRL-file] [--tls-server-cert-issuer cert-issuer] [--tls-server-cert-subject cert-subject] --tls-cert-file cert-file --tls-key-file key-file [--tls-cipher13 cipher-string] [--tls-cipher cipher-string] [-T] [-N] [-r] -i input-file
zabbix_sender [-v] -c config-file [-z server] [-p port] [-I IP-address] [-t timeout] [-s host] --tls-connect cert --tls-ca-file CA-file [--tls-crl-file CRL-file] [--tls-server-cert-issuer cert-issuer] [--tls-server-cert-subject cert-subject] --tls-cert-file cert-file --tls-key-file key-file [--tls-cipher13 cipher-string] [--tls-cipher cipher-string] -k key -o value
zabbix_sender [-v] -c config-file [-z server] [-p port] [-I IP-address] [-t timeout] [-s host] --tls-connect cert --tls-ca-file CA-file [--tls-crl-file CRL-file] [--tls-server-cert-issuer cert-issuer] [--tls-server-cert-subject cert-subject] --tls-cert-file cert-file --tls-key-file key-file [--tls-cipher13 cipher-string] [--tls-cipher cipher-string] [-T] [-N] [-r] -i input-file
zabbix_sender [-v] -z server [-p port] [-I IP-address] [-t timeout] -s host --tls-connect psk --tls-psk-identity PSK-identity --tls-psk-file PSK-file [--tls-cipher13 cipher-string] [--tls-cipher cipher-string] -k key -o value
zabbix_sender [-v] -z server [-p port] [-I IP-address] [-t timeout] [-s host] --tls-connect psk --tls-psk-identity PSK-identity --tls-psk-file PSK-file [--tls-cipher13 cipher-string] [--tls-cipher cipher-string] [-T] [-N] [-r] -i input-file
zabbix_sender [-v] -c config-file [-z server] [-p port] [-I IP-address] [-t timeout] [-s host] --tls-connect psk --tls-psk-identity PSK-identity --tls-psk-file PSK-file [--tls-cipher13 cipher-string] [--tls-cipher cipher-string] -k key -o value
zabbix_sender [-v] -c config-file [-z server] [-p port] [-I IP-address] [-t timeout] [-s host] --tls-connect psk --tls-psk-identity PSK-identity --tls-psk-file PSK-file [--tls-cipher13 cipher-string] [--tls-cipher cipher-string] [-T] [-N] [-r] -i input-file
zabbix_sender -h
zabbix_sender -V  

ОПИС

zabbix_sender — це утиліта командного рядка для надсилання даних моніторингу на сервер або проксі Zabbix. На сервері Zabbix має бути створений елемент типу Zabbix trapper з відповідним ключем. Зауважте, що вхідні значення прийматимуться лише від хостів, указаних у полі Allowed hosts для цього елемента.  

ПАРАМЕТРИ

-c, --config config-file Використовуйте config-file. Zabbix sender читає деталі сервера з файлу конфігурації агента. За замовчуванням Zabbix sender не читає жоден файл конфігурації. Підтримуються лише параметри Hostname, ServerActive, SourceIP, TLSConnect, TLSCAFile, TLSCRLFile, TLSServerCertIssuer, TLSServerCertSubject, TLSCertFile, TLSKeyFile, TLSPSKIdentity і TLSPSKFile. Усі адреси, визначені в параметрі конфігурації агента ServerActive, використовуються для надсилання даних. Якщо надсилання пакетних даних не вдається на одну адресу, наступні пакети не надсилаються на цю адресу.

-z, --zabbix-server server Ім'я хоста або IP-адреса сервера Zabbix. Якщо хост контролюється проксі-сервером, замість нього слід використовувати назву хоста або IP-адресу проксі-сервера. Якщо використовується разом із --config, замінює записи параметра ServerActive, указаного у файлі конфігурації agentd.

-p, --port port Вкажіть номер порту трапера сервера Zabbix, який працює на сервері. За замовчуванням — 10051. Якщо використовується разом із --config, замінює записи порту параметра ServerActive, указаного у файлі конфігурації agentd.

-I, --source-address IP-address Вкажіть IP-адресу джерела. Якщо використовується разом із --config, замінює параметр SourceIP, указаний у файлі конфігурації agentd.

-t, --timeout seconds Вкажіть час очікування. Дійсний діапазон: 1-300 секунд (за замовчуванням: 60)

-s, --host host Вкажіть ім’я хоста, до якого належить елемент даних (як зареєстровано у інтерфейсі Zabbix). IP-адреса хоста та ім’я DNS не працюватимуть. Якщо використовується разом із --config, замінює параметр Hostname, указаний у файлі конфігурації agentd.

-k, --key key Укажіть ключ елемента даних, до якого потрібно надіслати значення.

-o, --value value Вкажіть значення елементу даних.

-i, --input-file input-file Завантажити значення з вхідного файлу. Укажіть - як <input-file>, щоб читати значення зі стандартного введення. Кожен рядок файлу містить розділені пробілами: <ім’я хоста> <ключ> <значення>. Кожне значення має бути вказано в окремому рядку. Кожен рядок має містити 3 записи, розділені пробілами: <ім’я хоста> <ключ> <значення>, де «ім’я хосту» — це ім’я контрольованого хосту, зареєстроване у інтерфейсі Zabbix, «ключ» — ключ цільового елемента та «значення» - значення для надсилання. Укажіть - як <hostname>, щоб використовувати ім’я хоста з файлу конфігурації агента або з аргументу --host.

Приклад рядка вхідного файлу:

"Linux DB3" db.connections 43

Тип значення має бути правильно встановлено в конфігурації елемента даних інтерфейсу Zabbix. Zabbix sender надішле до 250 значень за одне підключення. Обмеження розміру для надсилання значень із вхідного файлу залежить від розміру, описаного в протоколі зв’язку Zabbix. Вміст вхідного файлу має бути в кодуванні UTF-8. Усі значення з вхідного файлу надсилаються в послідовному порядку зверху вниз. Записи мають бути відформатовані за такими правилами:

  • Підтримуються як записи в лапках так і без.
  • Подвійні лапки - символ взяття в лапки.
  • Записи з пробілами повинні бути взяті в лапки.
  • Символи подвійних лапок та зворотної косої риски всередині рядка, що цитується, слід екранувати зворотною косою рискою.
  • Екранування не підтримується в записах без лапок.
  • У рядках у лапках підтримуються екрановані послідовності переведення рядка (\n).
  • Екран-послідовності переходу рядка обрізаються з кінця запису.

-T, --with-timestamps Цей параметр можна використовувати лише з параметром --input-file.

Кожен рядок вхідного файлу має містити 4 записи, розділені пробілами: <hostname> <key> <timestamp> <ns> <value>. Мітку часу слід вказувати у форматі Unix timestamp. Якщо цільовий елемент має тригери, які посилаються на нього, усі позначки часу мають бути в порядку зростання, інакше обчислення події буде неправильним.

Приклад рядка вхідного файлу:

"Linux DB3" db.connections 1429533600 43

Щоб дізнатися більше, дивіться опцію --input-file.

Якщо значення з міткою часу надсилається для хоста, який має тип обслуговування «немає даних», це значення буде видалено; однак можна надіслати значення з міткою часу для періоду обслуговування, що минув, і воно буде прийнято.

-N, --with-ns Цей параметр можна використовувати лише з параметром --with-timestamps.

Кожен рядок вхідного файлу має містити 5 записів, розділених пробілами: <hostname> <key> <timestamp> <ns> <value>.

Приклад рядка вхідного файлу:

"Linux DB3" db.connections 1429533600 7402561 43

Щоб дізнатися більше, дивіться опцію --input-file.

-r, --real-time Надсилайте значення одне за одним, щойно вони будуть отримані. Це можна використовувати під час читання зі стандартного введення.

--tls-connect value Як підключитися до сервера або проксі. Значення:

unencrypted підключення без шифрування (за замовчуванням)

psk підключитися за допомогою TLS і спільного ключа

cert підключитися за допомогою TLS і сертифіката

--tls-ca-file CA-file Повний шлях до файлу, що містить сертифікати ЦС верхнього рівня для перевірки однорангових сертифікатів.

--tls-crl-file CRL-file Повний шлях до файлу, що містить анульовані сертифікати.

--tls-server-cert-issuer cert-issuer Дозволений емітент сертифіката сервера.

--tls-server-cert-subject cert-subject Дозволена тема сертифіката сервера.

--tls-cert-file cert-file Повний шлях до файлу, що містить сертифікат або ланцюжок сертифікатів.

--tls-key-file key-file Повний шлях до файлу, що містить закритий ключ.

--tls-psk-identity PSK-identity Рядок ідентифікатора PSK.

--tls-psk-file PSK-file Повний шлях до файлу, що містить попередній спільний ключ.

--tls-cipher13 cipher-string Рядок шифру для OpenSSL 1.1.1 або новішої версії для TLS 1.3. Замінити критерії вибору набору шифрів за замовчуванням. Ця опція недоступна, якщо версія OpenSSL не перевищує 1.1.1.

--tls-cipher cipher-string Рядок пріоритету GnuTLS (для TLS 1.2 і вище) або рядок шифру OpenSSL (лише для TLS 1.2). Замінити критерії вибору набору шифрів за замовчуванням.

-v, --verbose Детальний режим, -vv для отримання додаткової інформації.

-h, --help Відобразити цю довідку та вийти.

-V, --version Виведіть інформацію про версію та вийдіть.

 

СТАТУС ВИХОДУ

Статус виходу 0, якщо значення були надіслані, і всі вони були успішно оброблені сервером. Якщо дані були надіслані, але обробка принаймні одного зі значень не вдалася, статус виходу – 2. Якщо надсилання даних не вдалося, статус виходу – 1.

 

ПРИКЛАДИ

zabbix_sender -c /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf -k mysql.queries -o 342,45

Надішліть 342.45 як значення для елемента mysql.queries контрольованого хосту. Використовуйте контрольований хост і сервер Zabbix, визначені у файлі конфігурації агента.

zabbix_sender -c /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf -s "Monitored Host" -k mysql.queries -o 342.45

Надішліть 342.45 як значення для елемента mysql.queries хосту Monitored Host за допомогою сервера Zabbix, визначеного у файлі конфігурації агента.


zabbix_sender -z 192.168.1.113 -i data_values.txt


Надсилайте значення з файлу data_values.txt на сервер Zabbix з IP 192.168.1.113. Імена хостів і ключі визначені у файлі.


echo "- hw.serial.number 1287872261 SQ4321ASDF" | zabbix_sender -c /usr/local/etc/zabbix_agentd.conf -T -i -

Надішліть значення з міткою часу з командного рядка на сервер Zabbix, указане у файлі конфігурації агента. Прочерк у вхідних даних означає, що ім’я хоста також має використовуватися з того самого файлу конфігурації.


echo '"Zabbix server" trapper.item ""' | zabbix_sender -z 192.168.1.113 -p 10000 -i -

Надішліть порожнє значення елемента на сервер Zabbix з IP-адресою 192.168.1.113 на порт 10000 з командного рядка. Порожні значення повинні бути позначені порожніми подвійними лапками.

zabbix_sender -z 192.168.1.113 -s "Monitored Host" -k mysql.queries -o 342.45 --tls-connect cert --tls-ca-file /home/zabbix/zabbix_ca_file --tls-cert-file /home/zabbix/zabbix_agentd.crt --tls-key-file /home/zabbix/zabbix_agentd.key

Надішліть 342.45 як значення для елемента mysql.queries у хості Monitored Host на сервер з IP-адресою 192.168.1.113 за допомогою TLS із сертифікатом.

zabbix_sender -z 192.168.1.113 -s "Monitored Host" -k mysql.queries -o 342.45 --tls-connect psk --tls-psk-identity "PSK ID Zabbix agentd" --tls-psk-file/home/zabbix/zabbix_agentd.psk

Надішліть 342.45 як значення для елемента mysql.queries у хості Monitored Host на сервер з IP-адресою 192.168.1.113 за допомогою TLS зі спільним ключем (PSK).

 

ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ

Документація https://www.zabbix.com/manuals

zabbix_agentd(8), zabbix_get(1), zabbix_proxy(8), zabbix_server(8), zabbix_js(1), zabbix_agent2(8), zabbix_web_service(8)  

АВТОР

Олексій Владишев <>


 

Покажчик

ІМ'Я

СИНТАКСИС

ОПИС

ПАРАМЕТРИ

СТАТУС ВИХОДУ

ПРИКЛАДИ

ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ

АВТОР


Цей документ створено: 08:42:39 GMT, 11 червня 2021 року