This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.

action.delete

Опис

`object action.delete(array actionIds)

Цей спосіб дозволяє видаляти дії.

Цей метод доступний лише для користувачів типу Admin і Super admin. Дозволи на виклик методу можна скасувати в налаштуваннях ролі користувача. Див. [Ролі користувача (/manual/web_interface/frontend_sections/administration/user_roles) для отримання додаткової інформації.

Параметри

(array) Ідентифікатори дій для видалення.

Повернуті значення

(object) повертає об’єкт, що містить ідентифікатори видалених дій у властивості actionids.

Приклади

Видалити кілька дій

Видалити дві дії.

запит:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "action.delete",
      "params": [
        "17",
        "18"
      ],
      "auth": "3a57200802b24cda67c4e4010b50c065",
      "id": 1
    }

Відповідь:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "actionids": [
          "17",
          "18"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Джерело

CAction::delete() у ui/include/classes/api/services/CAction.php.