action.delete

Beschrijving

object action.delete(array actionIds)

Met deze methode kunnen acties worden verwijderd.

Deze methode is alleen beschikbaar voor Admin en Super admin gebruikers. Machtigingen om de methode aan te roepen kunnen worden ingetrokken in de gebruikersrol instellingen. Zie Gebruiker rollen voor meer informatie.

Parameters

(array) ID's van de acties die moeten worden verwijderd.

Retourwaarden

(object) Retourneert een object dat de ID's van de verwijderde acties bevat onder de eigenschap actionids.

Voorbeelden

Meerdere acties verwijderen

Verwijder twee acties.

Aanvraag:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "action.delete",
      "params": [
        "17",
        "18"
      ],
      "id": 1
    }

Reactie:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "actionids": [
          "17",
          "18"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Bron

CAction::delete() in ui/include/classes/api/services/CAction.php.