לוח מחוונים

מחלקה זו תוכננה לעבוד עם לוחות מחוונים.

סימוכין לפריט:

מתודות זמינות: