Table of Contents

כלל גילוי

מחלקה זו תוכננה לעבוד עם כללי גילוי רשת.

מנשק API זה אמור לעבוד עם כללי גילוי רשת. לכללי גילוי ברמה נמוכה יש לפנות אל API לכללי LLD.

סימוכין לפריט:

מתודות זמינות: