> Objecte prototip de gràfic

Els objectes següents són vinculats a l'API graphprototype.

Prototipus de gràfic

L'objecte prototipus de gràfic té les propietats següents.

Propietat Tipus Descripció
graphid cadena ID del prototipus de gràfic.

Comportament de la propietat:
- obligatori per operacions d'actualització
alçada enter Alçada del gràfic del prototipus en píxels.

Comportament de la propietat:
- obligatori per operacions de creació
nom cadena Nom del prototipus de gràfic.

Comportament de la propietat:
- obligatori per operacions de creació
amplada enter Amplada del prototipus de gràfic en píxels.

Comportament de la propietat:
- obligatori per operacions de creació
graphtype enter Tipus de disseny del prototipus de gràfic.

Valors possibles:
0 - (per defecte) normal;
1 - apilat;
2 - circular;< br>3 - explotat.
percent_left float Percentil esquerre.

Per defecte: 0.
percent_right float Percentil dret.

Per defecte: 0.
show_3d enter Indica si s'han de mostrar gràfics circulars i explosius en 3D.

Valors possibles:
0 - (per defecte) es mostra en 2D;
1 - Mostra en 3D .
show_legend enter Indica si s'ha de mostrar la llegenda al gràfic descobert.

Valors possibles:
0 - amagar;
1 - (per defecte) mostrar.
show_work_period enter Indica si s'ha de mostrar el temps de treball al gràfic descobert.

Valors possibles:
0 - ocultar;
1 - (per defecte) mostrar.
templateid cadena ID de prototipus de gràfic de la plantilla principal.

Comportament de la propietat:
- només lectura
yaxismax float El valor màxim fix per a l'eix Y.
yaxismin float El valor mínim fix per a l'eix Y.
ymax_itemid cadena Id de l'element emprat com a valor màxim per a l'eix Y.

Des de Zabbix 6.0.7, si l'usuari no té accés a l'element especificat, el gràfic es representa com si ymax_type fos establert a '0' (calculat).
ymax_type enter Mètode per calcular el valor màxim de l'eix Y.

Valors possibles:
0 - (per defecte) calculat;
1 - fix;< br>2 - element.
ymin_itemid cadena Id de l'element emprat com a valor mínim per a l'eix Y.

Des de Zabbix 6.0.7, si l'usuari no té accés a l'element especificat, el gràfic es representa com si ymin_type fos establert a '0' (calculat).
ymin_type enter Mètode per calcular el valor mínim per a l'eix Y.

Valors possibles:
0 - (per defecte) calculat;
1 - fix;< br>2 - element.
descoberta enter Estat de descobriment de prototipus de gràfics.

Valors possibles:
0 - (per defecte) es descobriran gràfics nous;
1: no es descobriran gràfics nous i els gràfics existents es marcaran com a perduts.
uuid cadena Identificador únic universal, emprat per enllaçar prototips de gràfics importats amb els existents. S'empra només per a prototips de gràfics de plantilla. Es genera automàticament, si no es proporciona.

Comportament de la propietat:
- admès si el prototip de gràfic pertany a una plantilla

Tingueu en compte que per a alguns mètodes (actualitzar, esborrar) la combinació de paràmetres obligatoris/opcionals és diferent.