5 מצב תחזוקת מנשק אתר חזיתי

סקירה כללית

ניתן להשבית זמנית את חזית האינטרנט של Zabbix כדי לאסור גישה אליו. זה יכול להיות שימושי להגנה על מסד הנתונים של Zabbix מפני כל שינוי שיזמו המשתמשים, ובכך להגן על שלמות מאגר מידע.

ניתן לעצור את מסד הנתונים של Zabbix ולבצע משימות תחזוקה בעוד שחזית ה-Zabix נמצאת במצב תחזוקה.

משתמשים מכתובות IP מוגדרות יוכלו לעבוד עם ה-frontend בדרך כלל במהלך מצב תחזוקה.

תצורה

על מנת לאפשר מצב תחזוקה, קובץ maintenance.inc.php (ממוקם ב- /conf של ספריית מסמכי ה-HTML של Zabbix ב- יש לשנות את שרת האינטרנט כדי לבטל הערות לשורות הבאות:

 // מצב תחזוקה.
    define('ZBX_DENY_GUI_ACCESS', 1);
    
    // מערך כתובות IP, המורשות להתחבר ל-frontend (אופציונלי).
    $ZBX_GUI_ACCESS_IP_RANGE = array('127.0.0.1');
    
    // הודעה מוצגת במסך האזהרה (אופציונלי).
    $ZBX_GUI_ACCESS_MESSAGE = 'אנחנו משדרגים את מסד הנתונים של MySQL עד 15:00. המשך לעקוב...';

Mostly the maintenance.inc.php file is located in /conf of Zabbix HTML document directory on the web server. However, the location of the directory may differ depending on the operating system and a web server it uses.

For example, the location for:

 • SUSE and RedHat is /etc/zabbix/web/maintenance.inc.php.
 • Debian-based systems is /usr/share/zabbix/conf/.

See also Copying PHP files.

Parameter Details
ZBX_DENY_GUI_ACCESS Enable maintenance mode:
1 – maintenance mode is enabled, disabled otherwise
ZBX_GUI_ACCESS_IP_RANGE Array of IP addresses, which are allowed to connect to frontend (optional).
For example:
array('192.168.1.1', '192.168.1.2')
ZBX_GUI_ACCESS_MESSAGE A message you can enter to inform users about the maintenance (optional).

Note that the location of the /conf directory will vary based on the operating system and web server.

תצוגה

המסך הבא יוצג בעת ניסיון לגשת ל- Zabbix חזית בזמן במצב תחזוקה. המסך מתרענן כל 30 שניות על מנת לחזור למצב רגיל ללא התערבות המשתמש כשהתחזוקה תסתיים.

כתובות IP המוגדרות ב-ZBX_GUI_ACCESS_IP_RANGE יוכלו לגשת לחזית הקצה כמו תמיד.