dashboard.delete

Beschrijving

object dashboard.delete(array dashboardids)

Deze methode maakt het mogelijk om dashboards te verwijderen.

Deze methode is beschikbaar voor gebruikers van elk type. Rechten om de methode aan te roepen kunnen worden ingetrokken in de instellingen voor gebruikersrollen. Zie Gebruikersrollen voor meer informatie.

Parameters

(array) ID's van de dashboards die verwijderd moeten worden.

Teruggegeven waarden

(object) Geeft een object terug met de ID's van de verwijderde dashboards onder de eigenschap dashboardids.

Voorbeelden

Meerdere dashboards verwijderen

Verwijder twee dashboards.

Aanvraag:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "dashboard.delete",
      "params": [
        "2",
        "3"
      ],
      "id": 1
    }

Reactie:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "dashboardids": [
          "2",
          "3"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Bron

CDashboard::delete() in ui/include/classes/api/services/CDashboard.php.