dashboard.delete

Descripció

object dashboard.delete(object/array dashboards)

Aquest mètode permet esborrar taulers.

Aquest mètode és disponible per a qualsevol mena d'usuaris. Els permisos per cridar al mètode es poden revocar a la configuració de rols d'usuaris. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(array) IDs dels taulers que s'esborraran.

Valors de retorn

(object) Torna un objecte que contingui els IDs dels taulers esborrats sota la propietat dashboardids.

Exemples

Esborrar múltiples taulers

Esborrar dos taulers.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "dashboard.delete",
      "params": [
        "2",
        "3"
      ],
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "dashboardids": [
          "2",
          "3"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Font

CDashboard::delete() in ui/include/classes/api/services/CDashboard.php.