> Ontdekkingsregelobject

De volgende objecten zijn direct gerelateerd aan de drule API.

Ontdekkingsregel

Het ontdekkingsregelobject definieert een netwerkontdekkingsregel. Het heeft de volgende eigenschappen.

Eigenschap Type Omschrijving
druleid string ID van de ontdekkingsregel.

Gedrag van de eigenschap:
- alleen-lezen
- verplicht voor bijwerkingsoperaties
iprange string Eén of meerdere IP-bereiken om te controleren, gescheiden door komma's.

Zie de sectie configuratie voor netwerkontdekking voor meer informatie over ondersteunde formaten van IP-bereiken.

Gedrag van de eigenschap:
- verplicht voor aanmaakoperaties
name string Naam van de ontdekkingsregel.

Gedrag van de eigenschap:
- verplicht voor aanmaakoperaties
delay string Uitvoeringsinterval van de ontdekkingsregel.
Accepteert seconden, tijdseenheid met achtervoegsel of een gebruikersmacro.

Standaard: 1u.
proxy_hostid string ID van de proxy die wordt gebruikt voor ontdekking.
status integer Of de ontdekkingsregel is ingeschakeld.

Mogelijke waarden:
0 - (standaard) ingeschakeld;
1 - uitgeschakeld.