> Objecte de regla de descoberta

Els següents objectes són relacionats amb l'API drule.

regla de descoberta

L'objecte de regla de descoberta defineix una regla de descobriment de xarxa. Té les propietats següents:

Propietat Tipus Descripció
druleid string ID de la regla de descoberta.

Comportament de la propietat:
- només lectura
- Obligatori per operacions d'actualització
iprange string Uno diversos rangs d'IP per cercar, separats per comes.

Veieu la secció configuració de descoberta de xarxa per tindre més informació sobre els formats de rangs IP suportats.

Comportament de la propietat:
- Obligatori per operacions de creació
name string Name of the discovery rule.

Comportament de la propietat:
- Obligatori per operacions de creació
delay string Interval d'execució de la regla de descoberta. Accepta segons, unitat de temps amb sufixe i macros d'usuari.

Per defecte: 1h.
proxy_hostid string ID del proxy emprat per la descoberta.
status integer Diu si la regla de descoberta és activa.

Valors possibles:
0 - (per defecte) actiu;
1 - desactivat.