> Objecte gràfic

Els següents objectes són relacionats amb l'API graphitem.

Element de gràfic

Els elements del gràfic només es poden modificar emprant l'API graph.

L'objecte d'element de gràfic té les propietats següents.

Propietat Tipus Descripció
gitemid string ID de l'element del gràfic.

Comportament de la propietat:
- només lectura
color string Traceu el color de l'element del gràfic com a codi de color hexadecimal.

Comportament de la propietat:
- obligatori per operacions de creació
item) string ID de l'element.

Comportament de la propietat:
- obligatori per operacions de creació
calc_fnc integer Valor de l'element que es mostrarà.

Valors possibles:
1 - valor mínim;
2 - (per defecte) valor mitjà;
4 - valor màxim;
7 - tots els valors;
9 - darrer valor, emprat només pels gràfics circulars i explotats.
drawtype integer Estil de dibuix de l'element del gràfic.

Valors possibles:
0 - línia (per defecte);
1 - àrea plena;
2 - línia en negreta;< br>3 - punt;
4 - línia de punts;
5 - línia degradada.
graphid string ID del gràfic al qual pertany l'element del gràfic.
sortorder integer Posició de l'element al gràfic.

Per defecte: comença amb 0 i augmenta un amb cada entrada.
type integer Tipus d'element del gràfic.

Valors possibles:
0 - (per defecte) simple;
2 - suma del gràfic, només emprat pels gràfics circulars i explotat.
yaxisside integer Cara del gràfic on es representarà l'escala Y de l'element gràfic.

Valors possibles:
0 - (per defecte) costat esquerre;
1 - costat dret.