> Grafiek item-object

De volgende objecten zijn direct gerelateerd aan de graphitem API.

Grafiekitem

Grafiekitems kunnen alleen worden aangepast via de graph API.

Het grafiekitemobject heeft de volgende eigenschappen.

Eigenschap Type Beschrijving
gitemid string ID van het grafiekitem.

Eigenschapsgedrag:
- alleen lezen
color string Kleur van het grafiekitem als een hexadecimale kleurcode.

Eigenschapsgedrag:
- vereist voor aanmaakbewerkingen
itemid string ID van het item.

Eigenschapsgedrag:
- vereist voor aanmaakbewerkingen
calc_fnc integer Waarde van het item dat wordt weergegeven.

Mogelijke waarden:
1 - minimumwaarde;
2 - (standaard) gemiddelde waarde;
4 - maximumwaarde;
7 - alle waarden;
9 - laatste waarde, alleen gebruikt voor taart- en geëxplodeerde grafieken.
drawtype integer Tekeningstijl van het grafiekitem.

Mogelijke waarden:
0 - (standaard) lijn;
1 - ingevuld gebied;
2 - vette lijn;
3 - punt;
4 - gestreepte lijn;
5 - verlooplijn.
graphid string ID van de grafiek waar het grafiekitem bij hoort.
sortorder integer Positie van het item in de grafiek.

Standaard: begint bij "0" en neemt toe met één bij elke invoer.
type integer Type van het grafiekitem.

Mogelijke waarden:
0 - (standaard) eenvoudig;
2 - som van de grafiek, alleen gebruikt voor taart- en geëxplodeerde grafieken.
yaxisside integer Zijde van de grafiek waar de Y-schaal van het grafiekitem wordt getekend.

Mogelijke waarden:
0 - (standaard) linkerkant;
1 - rechterkant.