מפרק בזמינות גבוהה

מחלקה זו תוכננה לעבוד עם מפרקי שרתים שהם חלק מקלאסטר זמינות גבוהה, או שרת יחיד.

סימוכין לפריט:

מתודות זמינות: