> Knooppuntobject met hoge beschikbaarheid

Het volgende object heeft betrekking op het bedienen van een cluster met hoge beschikbaarheid van Zabbix-servers.

High availability knooppunt

Knooppunten worden aangemaakt door de Zabbix-server en kunnen niet gewijzigd worden via de API.

Het object voor het knooppunt voor hoge beschikbaarheid heeft de volgende eigenschappen.

Eigenschap Type Beschrijving
ha_nodeid string ID van het knooppunt.
name string Naam toegewezen aan het knooppunt, met behulp van de HANodeName configuratie-item in zabbix_server.conf. Leeg voor een server die in de zelfstandige modus draait.
address string IP of DNS-naam waarvandaan het knooppunt verbinding maakt.
port integer Poort waarop het knooppunt actief is.
lastaccess integer Tijdstip van laatste verbinding, dat wil zeggen de tijd van de laatste update vanaf het knooppunt. UTC-tijdstempel.
status integer Status van het knooppunt.

Mogelijke waarden:
0 - stand-by;
1 - handmatig gestopt;
2 - niet beschikbaar;
3 - actief.