#היסטוריה.נקה

תיאור

object history.clear(array itemids)

שיטה זו מאפשרת לנקות את היסטוריית הפריטים.

שיטה זו זמינה רק ל-Admin ו-Super Admin סוגי משתמשים. ניתן לבטל הרשאות לקרוא לשיטה בתפקיד משתמש הגדרות. ראה משתמש תפקידים למידע נוסף.

פרמטרים

מזהי (מערך) של פריטים לניקוי.

החזר ערכים

(אובייקט) מחזירה אובייקט המכיל את המזהים של הפריטים שנוקו תחת הנכס itemids.

דוגמאות

נקה היסטוריה

בַּקָשָׁה:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "history.clear",
      "פארמים": [
        "10325",
        "13205"
      ],
      "auth": "038e1d7b1735c6a5436ee9eae095879e",
      "מזהה": 1
    }

תְגוּבָה:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "תוצאה": {
        "itemids": [
          "10325",
          "13205"
        ]
      },
      "מזהה": 1
    }

מקור

CHistory::clear()‎ בתוך ui/include/classes/api/services/CHistory.php.