> Objecte Grup d'equips

Els següents objectes són relacionats amb l'API hostgroup.

Grup d'equips

L'objecte té les propietats següents:

Propietat Tipus Descripció
groupid cadena ID del grup d'equips.

Comportament de la propietat:
- obligatori per operacions d'actualització
nom cadena Nom del grup d'equips.

Comportament de la propietat:
- obligatori per operacions de creació
flags enter Origen del grup d'equips.

Valors possibles:
0 - un grup d'equips en brut;
4 - un grup d'equips descobert.

Comportament de la propietat:
- només lectura
uuid cdena Identificador universal únic, emprat per enllaçar els grups d'equips importats als ja existents. Generat automàticament si no es proporciona.