Table of Contents

> Host-groepsobject

De volgende objecten zijn direct gerelateerd aan de hostgroup API.

Hostgroep

Het object voor de hostgroep heeft de volgende eigenschappen.

Eigenschap Type Beschrijving
groupid string ID van de hostgroep.

Gedrag van de eigenschap:
- alleen-lezen
- vereist voor update bewerkingen
name string Naam van de hostgroep.

Gedrag van de eigenschap:
- vereist voor aanmaak bewerkingen
flags integer Herkomst van de hostgroep.

Mogelijke waarden:
0 - een gewone hostgroep;
4 - een ontdekte hostgroep.

Gedrag van de eigenschap:
- alleen-lezen
uuid string Universally unique identifier, gebruikt om geïmporteerde hostgroepen te koppelen aan reeds bestaande groepen. Automatisch gegenereerd, indien niet opgegeven.