> עצם היסטוריה

העצמים הבאים קשורים ישירות ל־API של history (היסטוריה).

עצמי היסטוריה שונים זה מזה כתלות בסוג פרטי הפריט. הם נוצרים על ידי שרת ה־Zabbix ולא ניתן לשנותם דרך ה־API.

היסטוריית שברים עשרוניים

לפריט היסטוריית השברים העשרוניים יש את המאפיינים הבאים.

מאפיין סוג תיאור
clock חותמת זמן השעה בה הערך הזה התקבל.
itemid מחרוזת מזהה הפריט הקשור.
ns מספר ננושניות בזמן קבלת הערך.
value שבר עשרוני ערך שהתקבל.

היסטוריית מספרים שלמים

לפריט היסטוריית המספרים השלמים יש את המאפיינים הבאים.

מאפיין סוג תיאור
clock חותמת זמן השעה בה הערך הזה התקבל.
itemid מחרוזת מזהה הפריט הקשור.
ns מספר ננושניות בזמן קבלת הערך.
value מספר ערך שהתקבל.

היסטוריית מחרוזות

לפריט היסטוריית המחרוזות יש את המאפיינים הבאים.

מאפיין סוג תיאור
clock חותמת זמן השעה בה הערך הזה התקבל.
itemid מחרוזת מזהה הפריט הקשור.
ns מספר ננושניות בזמן קבלת הערך.
value מחרוזת ערך שהתקבל.

היסטוריית טקסט

לפריט היסטוריית הטקסט יש את המאפיינים הבאים.

מאפיין סוג תיאור
id מחרוזת מזהה רשומת ההיסטוריה.
clock חותמת זמן השעה בה הערך הזה התקבל.
itemid מחרוזת מזהה הפריט הקשור.
ns מספר ננושניות בזמן קבלת הערך.
value טקסט ערך שהתקבל.

היסטוריית יומן

לפריט היסטוריית היומן יש את המאפיינים הבאים.

מאפיין סוג תיאור
id מחרוזת מזהה רשומת ההיסטוריה.
clock חותמת זמן הזמן בו התקבל הערך.
itemid מחרוזת מחרוזת הפריט הקשור.
logeventid מספר שלם מזהה רשומת יומן אירועים של Windows.
ns מספר שלם הננושניות של הזמן בו התקבל הערך.
severity מספר שלם רמת רשומת יומן האירועים של Windows.
source מחרוזת מקור רשומת יומן אירועים של Windows.
timestamp חותמת זמן זמן רשומת יומן אירועים של Windows.
value טקסט ערך שהתקבל.