לוח מחוונים.מחק

תיאור

object dashboard.delete(מערך dashboardids)

שיטה זו מאפשרת למחוק לוחות מחוונים.

שיטה זו זמינה למשתמשים מכל סוג. הרשאות כדי לקרוא את השיטה ניתן לבטל בהגדרות תפקיד המשתמש. ראה משתמש תפקידים למידע נוסף.

פרמטרים

מזהי (מערך) של לוחות המחוונים למחיקה.

החזר ערכים

(אובייקט) מחזיר אובייקט המכיל את המזהים של הנמחק לוחות מחוונים תחת המאפיין dashboardids.

דוגמאות

מחיקת לוחות מחוונים מרובים

מחק שני לוחות מחוונים.

בַּקָשָׁה:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "dashboard.delete",
      "פארמים": [
        "2",
        "3"
      ],
      "auth": "3a57200802b24cda67c4e4010b50c065",
      "מזהה": 1
    }

תְגוּבָה:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "תוצאה": {
        "dashboardids": [
          "2",
          "3"
        ]
      },
      "מזהה": 1
    }

מקור

CDashboard::delete()‎ בתוך ui/include/classes/api/services/CDashboard.php.