This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.

1 תוסף Ceph

סקירה

סעיף זה מציג את המשתנים שנתמכים בקובץ ההגדרות של תוסף Ceph ל־Zabbix agent 2‏ (ceph.conf).

ראוי לשים לב:

  • ערכי ברירת המחדל משקפים את ברירות המחדל של התהליך, לא את הערכים בקובצי ההגדרות שנשלחים;
  • ב־Zabbix יש תמיכה בקובצי הגדרות בהצפנת UTF-8 ללא BOM;
  • הערות שמתחילות ב־„#” נתמכות רק אם הוא בתחילת השורה.

פרמטרים

פרמטר חובה טווח ברירת מחדל תיאור
Plugins.Ceph.InsecureSkipVerify no false / true false קובע אם לקוח http צריך לאמת את שרשרת האישורים ואת שם המארח של השרת.
אם true, TLS מקבל כל אישור שמוצג על ידי השרת וכל שם מארח בתעודה ההיא. במצב זה, TLS רגיש להתקפות אדם-באמצע (יש להשתמש רק לבדיקה).
Plugins.Ceph.KeepAlive no 60-900 300 הזמן המרבי של המתנה (בשניות) לפני סגירת חיבורי פלאגין שאינם בשימוש.
Plugins.Ceph.Sessions.<SessionName>.ApiKey no מפתח API עם שם של session.
<SessionName> - הגדר שם של הפעלה לשימוש במפתחות פריט.
Plugins.Ceph.Sessions.<SessionName>.User no שם משתמש הפעלה עם שם.
<SessionName> - הגדר שם של הפעלה לשימוש במפתחות פריט.
Plugins.Ceph.Sessions.<SessionName>.Uri no https://localhost:8003 מחרוזת חיבור של הפעלה עם שם.
<SessionName> - הגדר שם של הפעלה לשימוש במפתחות פריט.

לא צריך לכלול אישורים מוטמעים (הם יתעלמו).
חייב להתאים לפורמט URI.
רק סכימת 'https' נתמכת; ניתן להשמיט סכימה (מאז גרסה 5.2.3).
ניתן להשמיט יציאה (ברירת מחדל=8003).
דוגמאות: https://127.0.0.1:8003
localhost
Plugins.Ceph.Timeout no 1-30 פסק זמן גלובלי זמן קצוב לביצוע בקשה (כמה זמן לחכות לסיום הבקשה לפני כיבויה).

ראה גם: