10 הכללה

סקירה כללית

ניתן לכלול קבצים או ספריות נוספות בשרת/פרוקסי/סוכן תצורה באמצעות הפרמטר 'כלול'.

הערות על הכללה

אם הפרמטר 'כלול' משמש להכללת קובץ, הקובץ חייב להיות קריא.

אם הפרמטר 'כלול' משמש להכללת ספרייה:

  • כל הקבצים בספרייה חייבים להיות קריאים.
  • אין להניח סדר מסוים של הכללה (למשל, קבצים אינם כלולים בסדר אלפביתי). לכן אין להגדיר פרמטר אחד במספר קבצי ''כלול'' (למשל כדי לעקוף הגדרה כללית עם הגדרה ספציפית).
  • כל הקבצים בספרייה כלולים בתצורה.
  • היזהר מעותקי גיבוי של קבצים שנוצרו אוטומטית על ידי כמה עורכי טקסט. לדוגמה, אם עריכת הקובץ ''include/my_specific.conf'' מייצרת עותק גיבוי ''include/my_specific_conf.BAK'' אז שני הקבצים ייכללו. הזז את ''include/my_specific.conf.BAK'' מהספרייה "Include". ב-Linux, ניתן לבדוק את התוכן של ספריית ''כלול'' באמצעות פקודת ''ls -al'' עבור קבצים מיותרים.

אם הפרמטר 'כלול' משמש להכללת קבצים באמצעות דפוס:

  • כל הקבצים התואמים לדפוס חייבים להיות קריאים.
  • אין להניח סדר מסוים של הכללה (למשל, קבצים אינם כלולים בסדר אלפביתי). לכן אין להגדיר פרמטר אחד במספר קבצי ''כלול'' (למשל כדי לעקוף הגדרה כללית עם הגדרה ספציפית).