> אובייקט שירות שהתגלה

האובייקטים הבאים קשורים ישירות ל-'dservice' API.

שירות גילה

השירותים שהתגלו נוצרים על ידי שרת Zabbix ו לא ניתן לשנות באמצעות ה-API.

אובייקט השירות שהתגלה מכיל מידע על שירות התגלה על ידי כלל גילוי רשת במארח. יש לו את הדברים הבאים נכסים.

Property Type תיאור
dserviceid string מזהה של השירות שהתגלה.
dcheckid string מזהה של בדיקת הגילוי המשמשת לאיתור השירות.
dhostid string מזהה המארח שהתגלה המריץ את השירות.
dns string DNS של המארח המריץ את השירות.
ip string כתובת ה-IP של המארח המריץ את השירות.
lastdown timestamp הזמן שבו השירות שהתגלה לאחרונה ירד.
lastup timestamp הזמן שבו השירות שהתגלה לאחרונה עלה.
port integer מספר יציאת שירות.
status integer סטטוס השירות.

ערכים אפשריים:
0 - שירות למעלה;
1 - שירות למטה.
value string ערך המוחזר על ידי השירות בעת ביצוע בדיקת גילוי של Zabbix, SNMPv1, SNMPv2 או SNMPv3.