15 הערות שדרוג ל־6.0.5

לגרסה המשנית הזו אין הערות שדרוג.