3 אבות טיפוס של גרפים

אנחנו יכולים ליצור גם אבות טיפוס של גרפים:

תכונות ספציפיות לאבות טיפוס של גרפים:

פרמטר תיאור
Discover אם מסומן (ברירת מחדל) הגרף יתווסף לישות שהתגלתה.
אם לא מסומן, הגרף לא יתווסף לישות שהתגלתה, אלא אם הגדרה זו מוגדרת בכלל הגילוי.

לבסוף, יצרנו כלל גילוי שנראה כמוצג להלן. זה יש לו חמישה אבות טיפוס של פריטים, שני אבות טיפוס טריגר וגרף אחד אב טיפוס.

הערה: להגדרת אבות טיפוס מארח, עיין בסעיף על מארח prototype תצורת ב ניטור מכונות וירטואליות.