21 מה חדש ב-Zabix 6.0.16

אופטימיזציה של סינכרון תצורה עבור אורקל

עבור התקנות Zabbix עם Oracle, כעת ניתן לשנות באופן ידני את סוגי שדות מסד הנתונים של פריטים ופריטים מ-nclob ל-nvarchar2 על ידי החלת תיקון מסד נתונים.

יישום תיקון עשוי להגביר את מהירות סינכרון התצורה בסביבות עם מספר רב של פריטים ושלבי עיבוד מקדים של פריטים, אך יקטין את מגבלת גודל השדה המקסימלי מ-65535 בתים ל-4000 בתים עבור כמה פרמטרים של פריט. ראה בעיות ידועות לפרטים.