4 מצב גילוי

סקירה כללית

ווידג'ט זה מציג סיכום מצב של גילוי הרשת הפעילה כללים.

כל פרמטרי התצורה הם נפוץ עבור כל הווידג'טים.