קורלציה.מחיקה

תיאור

object correlation.delete(correlationids מערך)

שיטה זו מאפשרת למחוק מתאמים.

שיטה זו זמינה רק לסוג משתמש סופר אדמין. ניתן לבטל הרשאות להתקשר למתודה בהגדרות תפקידי המשתמש. לִרְאוֹת מִשׁתַמֵשׁ תפקידים למידע נוסף.

פרמטרים

מזהי (מערך) של המתאמים שיש למחוק.

החזר ערכים

(אובייקט) מחזיר אובייקט המכיל את המזהים של הנמחק מתאמים תחת המאפיין correlationids.

דוגמא

מחק מתאמים מרובים

מחק שני מתאמים.

בַּקָשָׁה:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "correlation.delete",
      "פארמים": [
        "1",
        "2"
      ],
      "auth": "343baad4f88b4106b9b5961e77437688",
      "מזהה": 1
    }

תְגוּבָה:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "תוצאה": {
        "Correlationids": [
          "1",
          "2"
        ]
      },
      "מזהה": 1
    }

מקור

CCorrelation::delete()‎ בתוך ui/include/classes/api/services/CCorrelation.php.