> עצם כלל גילוי

העצמים הבאים קשורים ישירות ל־API‏ drule.

כלל גילוי

אובייקט כלל הגילוי מגדיר כלל גילוי רשת. יש לו את המאפיינים הבאים.

Property Type תיאור
druleid string (לקריאה בלבד) מזהה כלל הגילוי.
iprange
(נדרש)
string טווח IP אחד או כמה לבדיקה מופרדים בפסיקים.

עיין בתצורת גילוי רשת למידע נוסף על פורמטים נתמכים של טווחי IP.
שם
(חובה)
מחרוזת שם כלל הגילוי.
delay string מרווח ביצוע של כלל הגילוי. מקבל שניות, יחידת זמן עם סיומת ומקרו משתמש.

ברירת מחדל: 1h.
nextcheck timestamp (קריאה בלבד) הזמן שבו כלל הגילוי יתבצע בשלב הבא.
proxy_hostid string מזהה של ה-proxy המשמש לגילוי.
status integer האם כלל הגילוי מופעל.

ערכים אפשריים:
0 - (ברירת מחדל) מופעל;
1 - מושבת.

שימו לב שעבור שיטות מסוימות (עדכון, מחק) שילוב הפרמטרים הנדרש/אופציונלי שונה.