24 הערות שדרוג עבור 6.0.14

מגבלות עבור אובייקטי JavaScript בעיבוד מקדים

ההגבלות הבאות עבור אובייקטי JavaScript בעיבוד מקדים הוצגו:

  • הגודל הכולל של כל ההודעות שניתן לרשום בשיטת log() הוגבל ל-8 MB לכל ביצוע סקריפט.
  • האתחול של אובייקטי HttpRequest מרובים הוגבל ל-10 לכל ביצוע סקריפט.
  • האורך הכולל של שדות כותרת שניתן להוסיף לאובייקט HttpRequest בודד בשיטת addHeader() הוגבל ל-128 Kbytes (כלול תווים מיוחדים ושמות כותרות).