#אסימון

שיעור זה נועד לעבוד עם אסימונים.

הפניות לאובייקט:

שיטות זמינות: