1 יומן פעולות

סקירה כללית

בווידג'ט יומן הפעולות, תוכל להציג פרטים של פעולות פעולה (הודעות, פקודות מרחוק). זה משכפל מידע מ דוחות ← יומן פעולות.

תצורה

כדי להגדיר, בחר * יומן פעולות* כסוג:

בנוסף לפרמטרים שהם נפוצים עבור כל הווידג'טים, תוכל להגדיר את האפשרויות הספציפיות הבאות:

מיין ערכים לפי מיין ערכים לפי:
זמן (יורד או עולה)
סוג (יורד או עולה)
סטטוס (יורד או עולה)
נמען (יורד או עולה).
הצג שורות קבע כמה שורות יומן פעולות יוצגו בווידג'ט.