This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.

9 תחביר משך זמן

סקירה כללית

כדי להגדיר פרק זמן, יש להשתמש בפורמט הבא:

 d-d, hh:mm-hh:mm

כאשר הסמלים מייצגים את הדברים הבאים:

סמל תיאור
d יום בשבוע: 1 - שני, 2 - שלישי ,... , 7 - ראשון
חח שעות: 00-24
mm דקות: 00-59

ניתן לציין יותר מתקופת זמן אחת באמצעות נקודה-פסיק (;) מפריד:

 d-d,hh:mm-hh:mm;d-d,hh:mm-hh:mm...

השארת פרק הזמן ריק שווה 01-07,00:00-24:00, שזהו ערך ברירת מחדל.

::: שימו לב חשוב הגבול העליון של פרק זמן אינו כלול. לפיכך, אם תציין 09:00-18:00 את השנייה האחרונה הכלולה בזמן התקופה היא 17:59:59. :::

דוגמאות

שעות עבודה. שני עד שישי בין השעות 9:00 עד 18:00:

 1-5,09:00-18:00

שעות עבודה פלוס סוף שבוע. שני - שישי בין השעות 9:00 עד 18:00 וכן שבת, ראשון מ-10:00 עד 16:00:

 1-5,09:00-18:00;6-7,10:00-16:00