3 הגדרות UnixODBC מומלצות עבור Oracle

התקנה

אנא עיין ב-Oracle תיעוד לכל ההנחיות הדרושות.

למידע נוסף, עיין ב: התקנה unixODBC.