> עצם תבנית

העצמים הבאים קשורים ישירות ל־API‏ template.

תבנית

לאובייקט התבנית יש את המאפיינים הבאים.

Property Type תיאור
templateid string (לקריאה בלבד) מזהה התבנית.
מארח
(נדרש)
מחרוזת השם הטכני של התבנית.
description text תיאור התבנית.
name string שם גלוי של התבנית.

ברירת מחדל: ערך מאפיין מארח.
uuid string מזהה ייחודי אוניברסלי, המשמש לקישור תבניות מיובאות לתבניות קיימות. נוצר אוטומטית, אם לא ניתן.

שימו לב שעבור שיטות מסוימות (עדכון, מחק) שילוב הפרמטרים הנדרש/אופציונלי שונה.

תג תבנית

לאובייקט תג התבנית יש את המאפיינים הבאים.

Property Type תיאור
תג
(חובה)
מחרוזת שם תג תבנית.
value string ערך תג תבנית.