4 פעולות עדכון

סקירה כללית

פעולות עדכון זמינות בפעולות עם האירוע הבא מקורות:

  • טריגרים - כשיש בעיות עדכן על ידי משתמשים אחרים, כלומר הגיב, הודה, החומרה שונתה, נסגר (ידנית);
  • שירותים - כאשר חומרת השירות השתנתה אך ה השירות עדיין לא משוחזר.

גם הודעות וגם פקודות מרחוק נתמכות בפעולות עדכון. אמנם ניתן להוסיף מספר פעולות, אך הסלמה אינה נתמכת - כולן הפעולות מוקצות לשלב בודד ולכן יבוצעו בּוֹ זְמַנִית.

הגדרת פעולת עדכון

כדי להגדיר פעולת עדכון עבור ללשונית פעולות בפעולה תצורה.

כדי להגדיר פרטים של פעולת עדכון חדשה, לחץ על בעדכון חסימת פעולות. כדי לערוך פעולה קיימת, לחץ על ליד מבצע. ייפתח חלון קופץ שבו תוכל לערוך את הפעולה פרטי שלב.

פעולות עדכון מציעות את אותה קבוצת פרמטרים כמו פעולות שחזור.