5 הגדרות

סקירה כללית

תפריט התצורה מכיל סעיפים להגדרת Zabbix הראשי פונקציות, כגון מארחים וקבוצות מארחים, איסוף נתונים, נתונים ספים, שליחת הודעות על בעיות, יצירת הדמיית נתונים ואחרים.