14 הערות שדרוג ל־6.0.4

לגרסה המשנית הזו אין הערות שדרוג.